نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

طبقه بندی دیواری جاکوب مدل والکوب

ویژگی های طبقه بندی دیوار جاکوب مدل والکوب :

شامل یک تک ستون دومتری است که روی دیوار پیچ شده و طبقات در دو سایز رو آن نصب میگردند.

ارتفاع ۲۰۰ سانتی متر سبدها در دو سایز می باشد

نوع اول :

  • طول ۳۴/۵ سانتی متر
  • عرض ۱۰ سانتی متر
  • ارتفاع ۷

نوع دوم :

  • طول ۳۴ سانتی متر
  • عرض ۱۵ سانتی متر
  • ارتفاع ۷ سانتی متر

پنل جاویز و ریل ابزار مدل مولتی جا

ویژگی های پنل جاویز و ریل ابزار مولتی جا :

ترکیب دو محصول ریل ابزار و پنل ابزارمیباشد که همزمان از ویژگیهای هر دومحصول بهره میبرید .
  • طول ریل : ۵۷ سانتی متر
  • طول پنل : ۶۰ سانتی متر
  • عرض پنل : ۳۸ سانتی متر